forumVatan

.......forumVatanHoşgeldiniz :
En son ziyaretiniz :
Mesaj Sayınız : 0


  Psikolojik destek gereksinime

  Paylaş
  avatar
  VaLKyRie
  Admin
  Admin

  <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 1284
  <b>Ruh HaLi</b> Ruh HaLi : 3
  <b>Zodyak</b> Zodyak : Yengeç
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 04/02/10
  <b>Nerden</b> Nerden : Tekirdağ
  <b>Yaş</b> Yaş : 23

  Psikolojik destek gereksinime

  Mesaj tarafından VaLKyRie Bir Paz Şub. 21, 2010 11:07 am

  Pek çok kişi en gerek duyduğu anda psikolojik destekten yoksun kalabil mektedir. Bu belki gereksinimlerini dile getirmekte çekingen davran malarından, belki de böyle bir talep te bulunmamalarından kaynaklana bilir. Duygusal anlamda kendinizi zorda hissediyorsanız, tedavinizden ya da bakımınızdan sorumlu ekibin üyelerinden biriyle konuşmanız ger çekten de yararlı olabilir.

  Doktorlar bazı hastaların, hastalı ğı değişik açılardan, kapsamlı biçim de (örn. tedavi, hastalığın yaşamları, aile ve sosyal ilişkileri üzerindeki et kileri vs.) tartışmaya ne kadar gerek duyduklarını her zaman tam olarak anlayamayabilir. Yine de bu size kar şı sorumluluklarının önemli bir par çasıdır ve özellikle ailesiyle ya da ar kadaşlarıyla konuşmakta güçlük çe ken hastaların, kendilerini kaygılan dıran konuları doktorlarına anlat maktan kaçınmamaları gerekir.

  Kanser hastalarının çoğu doğal olarak kendilerini gergin ya da çökkün hissedebilmektedir. Pek çok hasta yalnızlıktan ve yalıtılmışlıktan korkmakta ya da kendisini öyle algı lamaktadır. Yadsıma ve öfke de sık karşılaşılan tepkiler arasındadır. Tüm bunlar anlaşılabilir şeylerdir ve rahatsızlık yaratan bir duruma karşı oluşturulan, tamamen doğal tepki lerdir. Konulan tanı size söylendik­ten hemen sonra ve tedavi başlaya cağı zaman bu duygular daha da yo ğunlaşabilir. Bilinmeyenden duyulan korku da önemli rol oynayabilir. Za manla bu duygular hafifler.

  Ancak yineleyebilen ya da yayılabilen bir hastalığınız olduğu gerçe ğini kabullendikten sonra bile, en küçük belirtide, kontrol muayenesi için doktorla görüşmeye gittiğinizde ya da kanserden ölen birilerini duy duğunuzda kaygılarınız tekrar ortaya çıkabilir. Testlerin sonuçlarını bekle mek de çok büyük stres yaratabilir. Bu tür tepkiler de zamanla azalmak la birlikte, başarılı bir tedaviden yıl lar sonra bile hastanın yoğun korku ları devam edebilir.

  Ameliyat görünümünüzü ya da kendi gözünüzdeki imajınızı değişti rip, ciddi psikolojik etkilerde buluna bilir. Özellikle mastektomi, laringek-tomi ya da kolostomi gibi işlemlerin uygulandığı hastalar artık çekici ol madıkları düşüncesine kapılabilir. Cinsel istek ve güçlerini yitirebilir. Ba zıları çıplakken aynada kendilerine bakmak istemez ya da eşlerinin ken dilerini çıplak görmesine veya yatak­larını paylaşmasına izin vermez.

  Kanserli her dört hastadan yakla şık birinde görece ciddi ya da inatçı depresyon gelişir. Daha toksik teda vilerde, genç hastalarda, ciddi kan serlerde, sosyal güçlükleri olanlarda ve geçmişte akıl sağlığı sorunu ya şamış olanlarda bu tür sorunlarla da ha sık karşılaşılır. İştah kaybı, uyku bozukluğu, konsantrasyon güçlüğü, bellek bozuklukları, huzursuzluk, umutsuzluk ve anlamsızlık duygula rı, panik ataklar, terleme, çarpıntı ve titreme gibi belirtiler görülebilir. Ki mi zaman hastalarda mantıksız suç luluk duyguları gelişebilir. Yanlış bir düşünceye kapılarak, yaşam tarzları ya da bazı duygusal eğilimler yü zünden hastalığı kendilerinin davet ettiğine inanabilirler. Kimileri ise (ta mamen yanlış biçimde) hastalığın bulaşıcı olmasından kaygı duyar. Ba zıları kendilerini damgalanmış hisse der ve sosyal yaşamdan çekilir.  ''Zaman'' iyi mi gelirmiş herşeye
  ne " zaman " dan beri ???
   Forum Saati Cuma Ocak 18, 2019 6:03 pm