forumVatan

.......forumVatanHoşgeldiniz :
En son ziyaretiniz :
Mesaj Sayınız : 0


  Psikolojik destek sağlamak

  Paylaş
  avatar
  VaLKyRie
  Admin
  Admin

  <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 1284
  <b>Ruh HaLi</b> Ruh HaLi : 3
  <b>Zodyak</b> Zodyak : Yengeç
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 04/02/10
  <b>Nerden</b> Nerden : Tekirdağ
  <b>Yaş</b> Yaş : 23

  Psikolojik destek sağlamak

  Mesaj tarafından VaLKyRie Bir Paz Şub. 21, 2010 11:07 am

  Neyse ki depresyon, gerginlik ya da diğer psikolojik zorluklar için yapıla bilecek pek çok şey vardır. Bu ne denle gerek duyduğunuzda yardım istemeniz ve tek başınıza mücadele etmeye çalışmamanız önemlidir. Genellikle insanın kendisini anlayan birileriyle duyguları hakkında konuş ması en yararlı olanıdır.

  Daha ağır depresyon geçiren hastalar, antidepresan ilaçlarla kısa süreli tedaviden yarar görebilir. Sa kinleştiricilerle kısa süreli tedavi de yoğun gerginlik ve endişede (anksiyete) yararlı olabilir. Yararlı başka tedaviler de vardır. Örneğin bazı hastalar, olumsuz düşüncelerle başetmeyi ve gevşeme tekniklerini öğ reten bir terapistten yarar görebilir. Ameliyattan sonra vücudun görü nümüyle ilgili sorunları olan hasta lar, kendilerine daha olumlu bir gözle bakmayı öğrenebilir. Hastalık ya da tedavi nedeniyle cinsel istek­lerini yitirmiş olanlarda özel psikoseksüel danışmanlık yararlı olabilir. Doktorunuz uygun durumlarda kan ser tedavisinin bu yönü konusunda uzmanlaşmış bir klinik psikolog ya da psikiyatriste sevk edilmenizi sağlayabilir; size böyle bir hizmet önerilmezse, kendiniz de bunun olanaklı olup olmadığını öğrenebi lirsiniz.

  Kanser merkezlerinde danışman lık hizmeti giderek ağırlık kazan maktadır. Ancak bu hizmetlerin iyi niyetli ve istekli gönüllülerden çok, deneyimli personel ya da danışman lar tarafından verilmesi önemlidir. Bu nedenle kendi başınıza hareket etmektense doktorunuzdan görüş alarak bir danışman bulmanız iyi olur, çünkü yanlış kişiler size yarar dan çok zarar verebilir. Pek çok has ta için, hastalığın yaşamları üzerin deki etkisini değişik açılardan ele al mak son derece yararlıdır ve hasta lar bu olanaktan yararlandıktan son ra kendilerini genellikle çok daha iyi hisseder. Hastanedeki din görevlile ri de danışmanlık ya da manevi des tek verebilir.

  “Yararlı Adresler” başlıklı bölüm de yer alan kuruluşlardan duygusal ve pratik destek alınabilir. Ayrıca kanserli hastalara ve aileleri­ne destek ve önerilerde bulunan pek çok yardım kuruluşu da vardır. Bu grupların çoğu, kendileri de kan ser sorunu yaşamış olan hastalardan oluşmaktadır. Sizinle benzer dene yimlerden geçmiş olan kişilerle duy gusal konuları ve gündelik konuları tartışmak iyi olabilir. Ama yine de hiçbir birey ya da aile birbirine tıpa tıp uymaz.

  Kansere karşı tepkileriniz sonuç ta kişilik yapınıza bağlıdır ve kişiliğin değiştirilmesi imkânsızdır. Eğer her zaman gergin biri idiyseniz, bu tür kaygıları bir kenara bırakabilenlere göre hastalığınıza kendinizi kaptırıp, daha fazla korku yaşamanız doğal dır. Ancak, kanseri yaşamınızın tam ortasına yerleştirmek yerine, yaşa mınızı sürdürmeye ve kanseri müm kün olduğunca geri plana itmeye yoğunlaşabilirseniz, pek çok güçlü ğü daha kolay aşabilirsiniz. Olumlu bir tutum benimsemeye ve her gü nü doya doya yaşamaya çalışmak denemeye değer.

  Pek çok hasta tedaviden birkaç yıl sonra, kanser olmanın öncelikle rini tekrar gözden geçirmelerine yol açtığını ve hastalığın yaşamları üze rinde genelde olumlu etkiler yaptı ğını söylemektedir. Kanserin yarattı ğı güçlük, bazılarının küçük sorun lardan daha az kaygı duymalarına ve gerçekten iyi ve anlamlı şeylere yö nelmelerine yol açar.  ''Zaman'' iyi mi gelirmiş herşeye
  ne " zaman " dan beri ???
   Forum Saati Cuma Ocak 18, 2019 6:09 pm