forumVatan

.......forumVatanHoşgeldiniz :
En son ziyaretiniz :
Mesaj Sayınız : 0


  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün YAZDIĞI KİTAPLAR

  Paylaş
  avatar
  VaLKyRie
  Admin
  Admin

  <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 1284
  <b>Ruh HaLi</b> Ruh HaLi : 3
  <b>Zodyak</b> Zodyak : Yengeç
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 04/02/10
  <b>Nerden</b> Nerden : Tekirdağ
  <b>Yaş</b> Yaş : 23

  MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ün YAZDIĞI KİTAPLAR

  Mesaj tarafından VaLKyRie Bir Salı Kas. 16, 2010 5:01 pm

  Mustafa Kemal Atatürk,
  yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiştir. Bu okuma sevgisinin
  kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren
  Atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar
  yazmıştır. Yazdıkları gerek güncelliği, gerekse yol göstericiliği
  açısından bu gün dahi tartışmasız greçekleri içermektedir. O'nun
  günümüzde hala geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve
  akılcılığının göstergelerinden biridir. Mustafa Kemal, özellikle II.
  Meşrutiyet'in (23 Temmuz 1908) ilanından sonra tüm dikkat ve
  çalışmasını askerlik üzerine yoğunlaştırılmıştır. O,mesleki bilgileri
  artıracak yayınların yapılmasını gerkli görüyordu. Bu amaçla mesleğinin
  ilkn yıllarından itibaren askerlikle ilgili birikimlerini aşağıda
  isimleri belirtilen kitaplarda toparlanmıştır.
  a) Takımın Muharebe
  Talimi b) Cumalı Ordugahı c) Tabiye Tatbikat ve Seyahati d) Bölüğün
  Muharebe Talimi e) Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (Subay ve Komutan ile
  Konuşmalar) f) Tabiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne
  Dair Nesayih
  NUTUK
  Yurdumuzun parçalanıp,
  işgal edildiği günlerden başlayarak, Türk tarihinde bir dönüm noktası
  olan İstiklal Savaşı'nı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve
  inkılapların yapılışını anlatan Nutuk, siyasi ve milli tarihimizin
  birinci elden, değerli bir kaynak eseridir.
  Atatürk'ün kendi
  kaleminden çıkan bu eser, yine Atatürk tarafından, Cumhuriyet Halk
  Partisi'nin 15-20 Ekim 1927 tarihleri arasında Ankara'da toplanan
  İkinci Kurultayı'nda 36,5 saat süren ve altı günde okunan tarihi bir
  hitabeye dayandığı için Nutuk adını almıştır.
  Nutuk yalnız geçmiş
  devrin bir hikayesi olarak dünümüzü anlatmakla kalmayıp, yakın
  tarihimizden alınan ibret dolu tecrübelerle, milli varlığımızın
  bugününe de yarınına da ışık tutabilen bir değer taşımaktadır.
  Nutuk, milleti ülkenin
  geleceğini belirleyecek olan milli birlik ilkesi etrafında
  bilinçlendirip, kenetlendirerek, milli irade ve milli hakimiyet
  kavramlarının harekete dönüştürülmesi yoluyla, Türkiye Büyük Millet
  Meclisi'nin kuruluşundan Cumhuriyetin ilanına kadar uzanan başarılı bir
  tarihi akışın hikayesidir.
  Nutuk ilk defa 1927
  yılında, biri asıl metin, diğeri belgeler olmak üzere Arap harfleriyle
  iki cilt olarak yayınlanmıştır. Aynı yıl, tek cilt halinde lüks bir
  baskısı da yapılmıştır. Yazı inkılabından sonra, bu ilk metnin okunması
  güçleştiğinden, 1934 yılında, Milli Eğitim Bakanlığınca üç cilt olarak
  yeniden basılmıştır. Nutuk, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
  Atatürk Araştırma Merkezince yeniden basılmıştır.
  BÖLÜĞÜN MUHAREBE EĞİTİMİ
  "Bölük Muharebe
  Eğitimi" olarak yayınlanan eser, meskun yerlerde muharebe, savunma ve
  taarruz konularını kapsamaktadır. Meskun yerlerin sınırlayıcı
  durumlarının muharebeye etkisi, savunma mevziinin seçimi, savunma
  mevziinin hazırlanması, ateş sahalarının temizlenmesi, ateş taksimi,
  ateş tutmayan ölü bölgelerin kapatılması ve mevziin işgali gibi
  savunmanın esasını oluşturan konular işlenmiştir. Ayrıca taarruzda
  birliğin aldığı tertip ve düzen, ilerleme, ateş üstünlüğü, ihtiyatların
  kullanılması gibi taarruz harekatında her zaman karşılaşılacak konular
  ele alınmıştır.
  Genç Kurmay Önyüzbaşı
  Mustafa Kemal (Atatürk) tarafından, Almanca aslından tercüme edilen ve
  bağlı olduğu ordunun eğitimine katkısı olan bu eserden yeni nesillerin
  de faydalanabilmeleri için bugünkü Türkçe'ye çevrilmiştir.
  CUMALI ORDUGAHI
  Cumalı Ordugahı;
  Makedonya bölgesinde, Köprülü - İştip yolu üzerinde bulunmaktadır. Bu
  ordugahta, 3. Süvari Tümen Komutanı Tuğgeneral Suphi Paşa'nın komutası
  altında kurulan bir süvari tugayına eğitim ve manevra yaptırılmıştır.
  Bu manevraya katılan Mustafa Kemal, "Cumalı Ordugahı" adlı eserini
  yazmış; süvari, bölük, alay, tugay eğitim ve manevralarını anlatmıştır.

  Mustafa Kemal bir
  kurmay subay olarak teorik bilgilere önem vermekte, ancak askeri
  tatbikat ve manevralardan sadece katılanların yararlanmasını yeterli
  görmemektedir. Bu yüzden, 10 gün süren bu tatbikat sırasında tututuğu
  gözlem notlarını, hazırlanan meseleleri ve komutanların yaptıkları
  eleştirileri yazmış, bol kroki ile küçük bir broşür haline
  dönüştürmüştür. 12 Eylül 1909'da tamamladığı bu eseri, Selanik'te 1909
  yılında matbaa harfleriyle basılmıştır. Eser; 39 sayfa metin ve 7 adet
  krokiden oluşmaktadır.
  TAKIMIN MUHAREBE EĞİTİMİ
  Bu kitap; Berlin Askeri
  Üniversitesi eski müdürlerinden General Litzmann'ın "Seferber
  Mevcudunda Takım, Bölük ve Taburun Muharebe Talimleri" adlı eserinin
  ilk bölümünü oluşturmakta olup, Selanik'te 3.Ordu Karargahı'nda
  görevli, Kurmay Kıdemli Yüzbaşı Mustafa Kemal tarafından Almanca'dan
  Osmanlıca diline çevrilmiş ve 1908 yılında Selanik Asır Matbaasında
  basılmıştır.
  Kitabın özü; seferi tam
  mevcutlu bir takımın, değişik hava şartları ve çeşitli arazide, basit
  bir mesele içinde muharebe yöntemlerinin uygulaması, avcı hattı
  teşkiliyle bir avcı hattının ateş muharebesi üzerinde toplanmaktadır.
  Mustafa Kemal Paşa,
  subayların arazide yetiştirilmesini amaçlayan tatbikatın, önemini
  vurgulayan bu eserini, 1911 yılında 5. Kolordu Harekat Şube Müdürü iken
  yazmıştır. Bu eserde, karşılıklı olarak kırmızı ve mavi muharebe
  birliklerinin Selanik-Kılkış arasında yaptıkları savunma ve taarruz
  uygulamalarının değerlendirilmesi yapılmıştır.
  TAKTİK VE TATBİKAT GEZİSİ
  Bu eserinde, bir
  muharebeyi sevk ve idarede belirli kuralların olamadığını vurgulaması
  yanında, komutan olan kişinin nitelikleri üzerinde de durmuştur. Bunlar
  ise; birliğini barışta ve savaşta eğitmek, yönetmek ve gözetmekteki
  üstün başarı, elindeki kuvvetin eksikliğini giderecek düşünce gücü ve
  astlarından her konuda üstünlüğü sağlamaktır. Bunun yanında, kişisel
  cesaret, başkalarının hareketini önceden seziş ve harekatını en uygun
  zamanda yapabilme yeteneği olmalıdır. Ortak amacın gerçekleştirilebilmesi için birliklerini başarılı bir şekilde yönetmeli, astları üzerinde etkili olmalı ve otoritesini kurabilmelidir.
  Bu eserde ayrıca bir
  komutanın başarılı olabilmesi için bu kuralları sadece okumuş ve
  öğremiş olmanın yeterli olamadığı, bunların tatbikatının da önemi
  belirtilmiştir
  GEOMETRİ
  Atatürk bu kitabı
  ölümünden birbuçuk yıl önce III. Türk Dil Kurultayından hemen sonra
  1936-1937 yılı kış aylarında Dolmabahçe Sarayında kendi eliyle
  yazmıştır. Atatürk Arapça ve Farsça terimlerle dolu ders kitaplarının
  öğrenciler açısından öğrenimi geciktireceğini düşünmüştü.
  SUBAY VE KOMUTAN İLE KONUŞMALAR
  "Subay ve Komutan ile
  Konuşmalar" Atatürkün askerliğe ilişkin eserlerinin en önemlilerinden
  birisidir. Bu eser, Atatürk, 1914 yılında Kurmay Yarbay rütbesiyle
  Sofya askeri Ataşesi olarak bulunduğu sırada, Nuri conker'in "Zabit ve
  Kumandan (Subay ve Komutan)" adlı kitabına karşılık olarak yazılmıştır.

  Genç subayın, içinde
  bulunduğu ordudaki aksaklıkları, hataları nasıl sezdiğini; bunlara
  karşı tepkisiz kalmayarak üst makamlara hatalar ve çözüm yollarını
  nasıl sunduğunu; ülkenin içinde bulunduğu askeri ve siyasal durumdan
  duyduğu acıları kitabın birinci bölümünde bulmaktayız.
  Atatürk, bir subayın
  taşıması gereken özveri, ölümü göze alma, emri altındakileri sevk ve
  idare edebilme, taarruz ruhu, insiyatif özellikleri hakkında, Nuri
  Conker'in görüşlerine katılmış ve kendi düşüncelerini de çeşitli
  örneklerle destekleyerek açıklamıştır.
  Bunların yanı sıra,
  Türk kadınının, aslında toplumu yaratmada çok etkili olabilecekken,
  suskunluğu seçtiğini bütün açıklığıyla ortaya koymaktan kendini
  alamamıştır. Türk ulusu hakkında ise "kuşkusuz bizim ulusumuzun
  karakteri de bütün karakterler gibi yükselmeye ve istenen şekle girmeye
  elverişlidir. Fakat kendi kendisine olmak koşuluyla..."dedikten sonra,
  dışardan ulusumuzun karakterine yapılmak istenen etkilerin amacına
  ulaşamayacağını vurgulamıştır.
  Subaylarda ve erlerdeki
  inisiyatif özelliğine eserinde geniş bir bölüm ayıran Atatürk, kendi
  dönemindeki ile daha önceki dönemlerde Osmanlı ordusunu kıyaslamıştır.
  Özellikle Trablusgarp Savaşı'nda edindiği deneyimler ile kendiliğinden
  hareket ve iş görme özelliğinin, olması gereken sınırını göstermiştir.
  Atatürk, eserin son
  bölümünde, Kuzey Afrika'da birlikte çarpıştığı korkusuz ve yiğit silah
  arkadaşlarını anmış ve onları "yüksek askerlik niteliklerine" sahip
  insanlar olarak tanımlamıştır. Bu davranışı O'nun diğer bütün
  üstünlüklerinin yanı sıra insancıl yönünede tanıklık eder.  ''Zaman'' iyi mi gelirmiş herşeye
  ne " zaman " dan beri ???
   Forum Saati Çarş. Ara. 12, 2018 6:04 am