forumVatan

.......forumVatanHoşgeldiniz :
En son ziyaretiniz :
Mesaj Sayınız : 0


  //\\ İzleme //\\

  Paylaş
  avatar
  VaLKyRie
  Admin
  Admin

  <b>Mesaj Sayısı</b> Mesaj Sayısı : 1284
  <b>Ruh HaLi</b> Ruh HaLi : 3
  <b>Zodyak</b> Zodyak : Yengeç
  <b>Kayıt tarihi</b> Kayıt tarihi : 04/02/10
  <b>Nerden</b> Nerden : Tekirdağ
  <b>Yaş</b> Yaş : 23

  //\ İzleme //\

  Mesaj tarafından VaLKyRie Bir Paz Şub. 21, 2010 11:08 am

  Tedaviniz tamamlandıktan sonra iz lenmek üzere düzenli aralıklarla hastane polikliniğine çağrılacaksınız. Genellikle bunun amacı tedavinin sonuçlarını değerlendirmek, yan et kileri gidermek, hastalık, rehabilitas yon ve yaşam tarzı konusunda öne rilerde bulunmak ve soruları yanıtla maktır. Ancak kimi durumlarda, özellikle uzun zaman sürdüğünde izlemenin hastanede sürüdürülmesi sizin ve doktorunuzun zaman ve enerjisinin boşuna harcanması olabi lir.

  Rutin izleme görüşmelerinin önemli bir nedeni yineleyen kanser leri erken ve hâlâ iyileşme umudu nun olduğu bir aşamada saptayabil mektir. Kanseriniz bundan daha ileri bir evredeyse ve/veya tedavi edile mez nitelikteyse, belirtilerinizin ye terince kontrol altına alınması ve ye ni belirtilerin hemen tedavi edilmesi için size rutin danışmanlık hizmeti önerilebilir. Bazen izleme, tedaviye bağlı yan etkilerin uygun şekilde te davi edilmesini sağlayabilir. Ancak sayılan tüm bu nedenler hastanın ru tin izleme görüşmelerine gitmesini zorunlu kılmaz. Kimi zaman aile he kiminiz de izlemeyi seve seve yeri ne getirir ve yalnızca bir sorun oldu­ğunu düşündüğünde sizi hastaneye gönderebilir. Sıklıkla bu yaklaşım çok yararlı olmakta ve gereksiz yol culukları önlemektedir.

  Ancak bazı hastalarda izlemenin hastanede yapılması zorunludur. Özellikle iç organları düzenli aralık larla uzmanlar tarafından muayene edilmesi gereken hastalar bu grup tadır (örn. baş ve boyun, barsak ya da mesane kanseri tedavisi uygulan mış hastalar). Rahim boynu ya da testis kanseri, lösemi, Hodgkin has talığı, Hodgkin dışı lenfoma, sarkom ve bazı deri kanserlerleri de dahil, belli kanserlerin tamamen iyileştiril mesine yönelik tedavilerinden sonra da olasılıkla uzmanlar tarafından iz lenmeniz gerekecektir. Bu kanser lerden biri yinelerse, bunun erken evrede saptanması, ek tedavinin ba şarı şansını artırabilir. Meme kanseri nedeniyle tedavi uygulanmış pek çok kadının mamogram aldırması gerekir ve bu nedenle izlemenin en azından bir bölümü hastanede yapıl­malıdır.

  Rutin izlemenin bir parçası ola rak bazen diğer x-ışınlı görüntüle me ve tarama tekniklerine gerek duyulur. Ayrıca lösemi tedavisi gör müş hastalarda kan sayımı ile pros tat ve testis kanseri tedavisi görmüş hastalarda ‘tümör göstergesi’ olan konsantrasyonların belirlenmesi için kan testleri de gerekebilir. Öte yan dan pek çok hastada özel izleme testi gerekmez; yine de kaygı uyan dıran durumlarda uygun görülebile cek değişik incelemeler yapılabilir. Doğal olarak pek çok hasta izleme görüşmelerinde gerginlik yaşar, an cak buna rağmen düzenli izleme görüşmelerinin güven verdiğini dü şünür.  ''Zaman'' iyi mi gelirmiş herşeye
  ne " zaman " dan beri ???
   Forum Saati Cuma Ocak 18, 2019 6:00 pm